Close
Type at least 1 character to search
Back to top
ESPA Banner

Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

O παρών ιστότοπος www.thirdplace.gr ανήκει στην επιχείρηση Μιχαήλ Τσουμάνης και είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία THIRD PLACE. που εδρεύει στην Απόλλωνος 23 Β, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 065248919, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών και ΑΡ ΓΕΜΗ: 157937203000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας www.thirdplace.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (+30) 211 1824014 (στο εξής χάριν συντομίας «η εταιρεία»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thirdplace.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους με μόνη την επίσκεψη και χρήση θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί. Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο. Η Εταιρεία προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων Χρήσεως προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site και, παρακαλούμε, ενημερώστε μας. Η επικοινωνία με την Εταιρεία μας γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση thirdplaceathens@gmail.com και στο τηλέφωνο: (+30) 211 1824014 μεταξύ 9:00 και 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες). Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο σε ό,τι αφορά την ταυτότητά της, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. 

Οποιαδήποτε αναφορά στο site σε παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες δεν συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης. Οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας. 

Η χρήση του site πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τον Νόμο και τα χρηστά ήθη, χωρίς να περιορίζεται ή να εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του, ή να μεταβάλλουν ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, την αρχιτεκτονική ή την εν γένει διάταξή του. Ο χρήστης του site ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

Εάν η Εταιρεία παραχωρήσει στο site τη χρήση «ονόματος χρήστη» (user name) και «κωδικού χρήστη» (password), οι χρήστες οφείλουν να τα τηρούν μυστικά και να μην τα αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Οφείλουν, δε, να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτο.

Τα περιεχόμενα στο site (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό) καθώς επίσης και το ίδιο το site στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης. 

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του site, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο site αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Κάθε χρήση αυτών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. Καμία αναφορά στο site δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σχετικά με τα λογότυπα που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του site μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν, καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβαση στο διαδίκτυο με αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες του χρήστη. Η εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο η πρόσβαση αυτή είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο site.

 Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας του υπολογιστή του, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του από ιούς, malware κ.λπ. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμποδίζει την εξάπλωση ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας τα τεχνικά εκείνα μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Ωστόσο, δεδομένης της δομής του διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Ακολούθως, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τα δεδομένα του πριν από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και το να εγκαθιστά τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα). Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων του χρήστη για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψης του χρήστη στο site ή από επέμβαση τρίτων.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα  Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια κώδικα (cookies) που αναγνωρίζουν τον επισκέπτη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση καθώς και τρίτων εταιρειών για στατιστικούς λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google), για λόγους marketing και προβολής στοχευμένης διαφήμισης (DoubleClick) και προβολής rich media (Vimeo, Youtube). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του site, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies, καθώς επίσης και τη χρήση τους από την Εταιρεία. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία σάς πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο πεδίο της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία και να τα παραγγείλετε. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται μόνον σε ενήλικες.  Εάν, είστε ανήλικος μην προχωρήσετε σε παραγγελία. Η εταιρεία δεν θα αποδεχθεί και δεν θα εκτελέσει την παραγγελία, εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο. Αυτό, όμως, δεν είναι συνήθως ευχερές, εξ ου και τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των προσώπων που τους αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με το νόμο.

 Η υποβολή παραγγελίας γίνεται ως εξής :

α. ως εγγεγραμμένος χρήστης: καταχωρίζετε άπαξ τα απαιτούμενα στοιχεία και ένα όνομα χρήστη (user name) και μυστικό κωδικό (password) για τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή και εκτέλεση παραγγελιών μέσω αυτού. Έχετε δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας, να ανατρέχετε στο ιστορικό παραγγελιών σας και να απολαμβάνετε προσφορές και προνόμια ως εγγεγραμμένος χρήστης. Οφείλετε να διατηρείτε μυστικό το password σας και αν τυχόν αυτό διαρρεύσει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: login /επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (επιβεβαίωση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής). 

β. ως επισκέπτης: πραγματοποιείτε τη μεμονωμένη παραγγελία που επιθυμείτε καταχωρίζοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου αν θέλετε να υποβάλετε άλλη παραγγελία στο μέλλον, ενώ δεν έχετε δυνατότητα να ανατρέξετε στο ιστορικό παραγγελιών σας. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (καταχώριση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στο site. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εκ παραδρομής ή εξαιτίας εσφαλμένης πληροφόρησης από τρίτους εμφιλοχωρήσουν ανακρίβειες, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες ή στις τιμές των προϊόντων, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη πέραν του να διορθώσει τα λάθη αυτά αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους, να σας ενημερώσει, αν έχετε υποβάλει παραγγελία, και να αντικαταστήσει τυχόν παραδοθέντα προϊόντα ή να επιστρέψει το τίμημα, ως αναφέρεται κατωτέρω.

Η υποβολή παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το τίμημα του προϊόντος (με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπά τέλη, φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται κατά νόμον, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε σας). Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λάβετε ηλεκτρονικώς (μέσω email), αλλά και στα οικεία φορολογικα παραστατικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 

Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

Κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς:
ALPHA BANK:  GR7501401200120002002025527, Δικαιούχος: Τσουμάνης Μιχαήλ του Δημητρίου.
Τράπεζα Πειραιώς: GR8201720490005049092081033, Δικαιούχος: Τσουμάνης Μιχαήλ του Δημητρίου                                   

Πιστωτική & χρεωστική κάρτα
Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.

Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

PayPal 

Αντικαταβολή

20α. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των παρεπόμενων χρεώσεων τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά σας έχουν παραδοθεί.

20β. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.

Μετά την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email για την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας, ούτε το email για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.α.). Μόνο μετά την ειδική επιβεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία καταρτίζεται σύμβαση πωλήσεως.

 Αλλαγές στην παραγγελία γίνονται δεκτές μόνον τηλεφωνικώς μέχρι την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία προς αποστολή σε σας.

Βαρύνεσθε με τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το τίμημα. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης.  O χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός ευλόγου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στο site είναι ενδεικτικοί, μολονότι η εταιρεία καταβάλει εύλογη προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικώς με την Εταιρεία για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 

Αν το προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία λόγω μη ευρέσεώς σας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παράδοση ή επειδή μας δώσατε εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να το παραλάβετε εσείς και με δικές σας δαπάνες από την Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης. Η Εταιρεία θα επιχειρήσει να σας ξαναστείλει το προϊόν μόνον αν καλύψετε το κόστος της νέας αυτής αποστολής.

Θα ενημερώνεσθε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω email, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.

 Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Εάν εντοπίσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα και στην Εταιρεία.

 Για κάθε συναλλαγή εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάγεσθε για οποιονδήποτε λόγο σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλου φόρου θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Εταιρεία πριν από την υποβολή παραγγελίας.

 Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email ή τηλεφώνου το συντομότερο δυνατόν, όχι, όμως, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή αν από τη φύση του το προϊόν έχει πιο σύντομο κύκλο ζωής (οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα). Η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις), αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν με τα πρωτότυπα έγγραφα που τα συνόδευαν και εντός της συσκευασίας τους.

 Ουδεμία άλλη αξίωση διατηρείτε έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πέραν εκείνης για την αντικατάστασή του ή για την επιστροφή του τιμήματος (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και παρεπόμενες χρεώσεις), πλην αν άλλως ορίζεται σπό το νόμο. 

Ως ελαττωματικά νοούνται τα προϊόντα των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στο site (συμφωνημένες ιδιότητες). 

Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούσθε – χωρίς να πρέπει να επικαλεσθείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο – να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία, σημειώνοντας τη φράση «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. … ως προς το προϊόν … [περιγραφή]» και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης η Εταιρεία θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.

 Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα και τυχόν παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στην έδρα της Εταιρείας. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς. Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό.

Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής ή πλημμελούς μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούσθε να αποζημιώσετε την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Επίλυση διαφορών: Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς, οπότε θα μπορεί ακολούθως να κληθεί η Εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thirdplaceathens@gmail.com. Επίσης, θέτουμε υπ΄ όψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.