Close
Type at least 1 character to search
Back to top
ESPA Banner

Privacy Policy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται από την επιχείρησή μας και επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή κάνετε τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στην περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε ερώτημα να επικοινωνήσετε μαζί μας.

H επιχείρηση μας Τσουμάνης Μιχαήλ με έδρα την Απόλλωνος 23 Β, Αθήνα, ΑΦΜ 065248919 και τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 211 1824014 δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά στην ταυτότητά της, όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η επιχείρηση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και θα προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπού μας www.thirdplace.gr, ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, εκτός των στοιχείων αυτών που ανήκουν σε τρίτους, δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά ή οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα πάσης φύσεως, σήματα ή λογότυπα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ακολούθως, απαγορεύεται ρητώς η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια επί των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα συνιστούν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και συνεπώς αυτή θα δικαιούται να διεκδικήσει κάθε πιθανή θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας της εν λόγω προσβολής και αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οδηγούν είτε σε σελίδες του καταστήματος είτε σε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων και επιχειρήσεων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησής μας και ουδεμία ευθύνη αυτή φέρει για το περιεχόμενό τους ή περιλαμβανόμενο σε αυτές σύνδεσμο. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μόνο προς διευκόλυνσή σας. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και η αναφορά τους δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενό τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρησή μας διέπεται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ήτοι τον Ν. 4624/2019, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επιχείρησή μας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και προτεραιότητά της είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου και εν γένει η διαχείρισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Εσείς, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, ηλεκτρονικές και μη, αποδέχεστε ότι έχετε καταστεί ενήμερος και όπου απαιτείται σύμφωνος με την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου.

Νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:

Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας στόχων καθώς και των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με την προσήκουσα ευχέρεια καθώς και για να καταστήσουμε εφικτή την αναγκαία επικοινωνία με εσάς.

Επιπροσθέτως, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας στις υποχρεώσεις που μας θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, περ. γ του ΓΚΠΔ. 

Στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν δικαιολογείται από τις προαναφερθείσες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, τότε εφόσον απαιτείται από τον νόμο, η επιχείρησή μας δεσμεύεται να προβαίνει στην επεξεργασία μόνο εφόσον προηγουμένως έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών γεωεντοπισμού, για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies, καθώς και για να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (“newsletter”).

Πώς και γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (οι σκοποί επεξεργασίας):

Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εσείς επιλέγετε. Ο κύριος λόγος για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η παροχή υποστήριξης στους πελάτες της επιχείρησής μας.

Προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και για να σας αποσταλούν στη διεύθυνσή σας θα χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε κάποια προσωπικά δεδομένα σας, όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κατοικία, στοιχεία τιμολόγησης, το ΑΦΜ σας, τη Δ.Ο.Υ., στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κλπ. Είναι εφικτό να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας χωρίς να είστε απαραίτητα εγγεγραμμένος χρήστης.

Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, αποθηκεύουμε το όνομα χρήστη που επιλέγετε (username) και τον κωδικό πρόσβασής σας (password). 

Συλλέγουμε επίσης εκ των ανωτέρω τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας, την υποβολή παραπόνων ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν αιτήματός σας που αφορά αφενός μεν τις παραγγελίες στις οποίες έχετε ήδη προβεί και αφετέρου οποιαδήποτε άλλη απορία σας σχετικά με την πολιτική της επιχείρησης, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και εν γένει οποιαδήποτε πληροφορία καθίσταται σημαντική για την εξυπηρέτησή σας.

Για στατιστικούς λόγους (όπως συχνότητα επισκέψεων, διάρκεια επίσκεψης, επιλεχθέντα προϊόντα), με στόχο τη βελτίωση των παροχών μας, την αποτελεσματική και εύχρηστη λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους μάρκετινγκ.

Για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας (email), με στόχο την επαρκή ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας.

Για την εκπλήρωση των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας που απορρέουν από τις συναλλακτικές μας σχέσεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό και τον Νόμο και που ενδεικτικά συνέχονται με την υποστήριξη των νόμιμων αξιώσεών μας στο πλαίσιο εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Σας ενημερώνουμε πως κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες σας αυτόματα (όπως στοιχεία αναγνώρισης χρήστη, πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση IP, τοποθεσία χρήστη κλπ.), διότι τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο για την προβολή της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, παρακαλείσθε όπως επισκεφθείτε την αντίστοιχη ειδική ενημέρωση σχετικά με την από μέρους της επιχείρησης χρήση cookies που παρατίθεται κατωτέρω.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζουν η Κοινοτική και Εθνική σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε με τρόπο νόμιμο και ακριβή είναι κατάλληλα και αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούμε τα δεδομένα ακριβή, χωρίς να προβαίνουμε σε αλόγιστη επεξεργασία που δεν σχετίζεται με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που εσείς μας γνωστοποιείτε για την επιτυχή επιτέλεση των ως άνω αναφερθέντων σκοπών και  περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επιδέχονται επεξεργασία είναι ενδεικτικά:

 • ⎫το ονοματεπώνυμο σας
 • ⎫ το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό ή/και κινητό)
 • ⎫ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας
 • ⎫ η κατοικία σας και η τυχόν διαφορετική διεύθυνση αποστολής που σας εξυπηρετεί
 • ⎫ το επάγγελμά σας
 • ⎫ τα στοιχεία τιμολόγησης της αγοράς στην οποία έχετε προβεί (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 • ⎫Τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας

Η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανήλικων φυσικών προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Για να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και για να προβούν σε ηλεκτρονική συναλλαγή με την επιχείρησή μας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την επιχείρησή μας σε κάθε πιθανή περίπτωση, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της επιχείρησης που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους

Τα δικαιώματά σας: 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, ποιος τα επεξεργάζεται και για ποιο λόγο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τις ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε υπό προϋποθέσεις τα δεδομένα που σας αφορούν, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότηταςτων δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός μηνός από τη λήψη του.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

H επιχείρησή μας μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Η εταιρία δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας ή οι κατωτέρω αποδέκτες επιλέγουν να μοιραστούν ή να διαχειριστούν τα δεδομένα σας εκτός αν οι αποδέκτες αυτοί εμπίπτουν στο εννοιολογικό περιεχόμενο του Εκτελούντος την Επεξεργασία, όπως αυτό ρυθμίζεται από τον ΓΚΠΔ. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 • Tο προσωπικό μας. Το προσωπικό μας τηρώντας την εμπιστευτικότητα που απαιτείται και έχοντας εκπαιδευτεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία, προβαίνει στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία τους ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας.
 • Δημόσιες Αρχές ή τρίτοι. Η εταιρεία μας με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και τους νόμους, δύναται να κοινολογεί τα δεδομένα σας στις δημόσιες, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης έννομης υποχρέωσής της ή για την υποστήριξη εννόμων συμφερόντων της ή τρίτων (εκτός αν υπερισχύουν τα συμφέροντα/δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων) ή για λόγους εθνικής ή δημόσιας ασφαλείας ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.
 • Οικονομικοί φορείς- Τραπεζικά Ιδρύματα. Θα παρέχουμε οικονομικά σας στοιχεία στους οικονομικούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε (τράπεζες) ή μας υποδεικνύετε κατά περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο προς διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως συναλλαγών μας μαζί σας.
 • Εκτελούντες την επεξεργασία. Θα παρέχουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου, εξασφαλίζοντας δε την τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, στους φορείς που βάσει συμβατικής σχέσης με την εταιρεία επεξεργάζονται για λογαριασμό της τα εν λόγω δεδομένα προς εκπλήρωση των αναφερόμενων στην παρούσα σκοπών (όπως την μεταφορά και παράδοση των παραγγελιών σας, την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αρχείων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής).

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μπορείτε να εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας μέσω του λογαριασμού που διαθέτετε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram). Σε αυτήν την περίπτωση μάς παρέχετε σχετική εξουσιοδότηση για να αποκτήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία σας από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία σας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός αν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: 

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα  δεδομένα προστατεύονται με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα και δεν κοινοποιούνται, άνευ της συγκαταθέσεώς σας, σε τρίτο αποδέκτη, που δε σχετίζεται με εμάς, παρά μόνον στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δικαιωμάτων

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ απευθυνθείτε:

Στοιχεία επικοινωνίας: Μιχαήλ Τσουμάνης, thirdplaceathens@gmail.com, (+30) 211 1824014

Δικαίωμα καταγγελίας: 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 1 – 3 Αθήνα, τηλ. 210, 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr).

COOKIES

Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στην ιστοστελίδα μας, ώστε κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας προσφέρουμε καλύτερη και ταχύτερη πλοήγηση, για να μετρηθεί η επισκεψιμότητά σας, και να σας παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν τις προτιμήσεις  σας. 

α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ή πρόκειται μελλοντικά να χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα είδη cookies, των οποίων η έκταση και η λειτουργικότητα επεξηγούνται παρακάτω:

–          Προσωρινά (Transient) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό β΄)

–          Επίμονα (Persistent) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό γ΄).

β) Τα “Transient Cookies” διαγράφονται αυτομάτως, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα τα Session-Cookies. Αυτά αποθηκεύουν την αποκαλούμενη Session_ID, που υποδεικνύει κατά πόσο είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του επισκέπτη που περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωρίσει, αν έχετε επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας. Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

γ) Τα “Persistent Cookies” διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας το πρόγραμμα περιήγησής σας όπως π.χ. να αποδεχθείτε τα cookies τρίτων μερών ή να απορρίψετε όλα τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

ε) Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε κατά τη πλοήγησή σας, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε για κάθε νέα επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας να συνδεθείτε εκ νέου.

στ) Τα χρησιμοποιημένα Flash-Cookies δεν ανιχνεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά από το «Flash-plug-in». Επιπλέον χρησιμοποιούμε αντικείμενα αποθήκευσης (storageobjects) HTML5 τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης.

Εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των flashcookies, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο Add-On, π.χ. “BetterPrivacy” για το MozillaFirefox(https://addons.mozilla.org/gr/firefox/addon/betterprivacy/) ή το Adobe-Flash-KillerCookie για το GoogleChrome. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των HTML5 αντικειμένων αποθήκευσης (storageobjects), εφόσον εισαγάγετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μια ιδιωτική λειτουργία. Συνιστούμε επίσης να διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας είναι τα απολύτως αναγκαία και μπορούν να αφαιρεθούν – διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Για οποιαδήποτε τυχόν απορία σας σχετικά με την τεχνική και λειτουργική φύση των cookies, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να ενημερωθείτε επαρκώς σχετικά.

Απενεργοποίηση των cookies:

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

1) επιλέξτε από το μενού “Εργαλεία” και στη συνέχεια “Επιλογές Internet”

2) κάντε κλικ στην καρτέλα “Ιδιωτικό απόρρητο”

3) επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

1) επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”

2) στην ενότητα “Απόρρητο και ασφάλεια”, κάντε κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις περιεχομένου”

3) κάντε κλικ στην επιλογή “Cookies”

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

1) επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”

2) κάντε κλικ στο “Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου”

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

1) επιλέξτε από το μενού “Εργαλεία” και στη συνέχεια “Επιλογές”

2) κάντε κλικ στο εικονίδιο “Privacy”

3) βρείτε το μενού “cookies” και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές

Στην περίπτωση που απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Αν απενεργοποιήσετε μόνο τα cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε να κάνετε αγορές στους ιστότοπούς μας. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τις online αγορές στους ιστότοπούς μας.

Newsletter (Ηλεκτρονική περιοδική ενημέρωση)

Εφόσον εγγραφείτε στο newsletter μας, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας για να σας ενημερώνουμε, μέσω του newsletter, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας, η οποία μας παρέχεται με την επιλογή συμφωνίας με την παρούσα Ενημέρωση-Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχεται στον ιστότοπο.

Εάν δεν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα αντίστοιχα αιτήματά σας.

Εάν μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τις σχετικές διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την από πλευράς σας λήψη συναίνεσης για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Γενικά δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ. Εάν πραγματοποιηθεί τέτοια επεξεργασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα ειδοποιηθείτε χωριστά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά την παρούσα και δεν επιλυθεί εξωδικαστικά, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 

ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι παρόντες όροι μπορούν να τροποποιηθούν οιαδήποτε στιγμή και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσης.